Categories NEW Prawo

500 plus a alimenty. Czy świadczenie ma wpływ na wysokość alimentów?

500 plus a alimenty to hasło, które często wpisywane jest w wyszukiwarkę. Wiele mam myśli, że pobieranie świadczenia uniemożliwia ubieganie się o alimenty. Na całe szczęście to MIT. Czy świadczenie 500 plus ma wpływ na wysokość alimentów? Specjalnie dla Was artykuł przygotowała Radca prawny, Doktor Nauk Prawnych Dobrochna Owsicka. Zapraszam.

500 plus a alimenty

Wysokość alimentów a 500 plus

Powszechnie wiadomo, że rodzice są zobowiązani do wychowywania swoich dzieci. Obowiązek ten polega na osobistych staraniach w wychowaniu dziecka oraz na łożeniu na jego utrzymanie, a więc nikt nie ma wątpliwości, że wiąże się także z finansowymi obowiązkami względem dzieci. 

Zatem na rodzicach ciąży obowiązek utrzymywania dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego kosztów zarówno utrzymania, jak i wychowania. 

Obowiązek spoczywający na rodzicach jest tzw. obowiązkiem alimentacyjnym, który w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym zdefiniowany został jako obowiązek polegający na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. 

Ustawodawca, kształtując ten obowiązek, wskazał, że jego celem jest zapewnienie uprawnionemu- w omawianym przypadku dziecku, które nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb — niezbędnych środków. 

Należy podkreślić, iż obowiązek alimentacyjny powstaje z mocy prawa, niezależnie od woli stron. Zatem z mocy prawa na obu rodzicach spoczywa indywidualny obowiązek zapewnienia dziecku środków finansowych. 

W praktyce bardzo często powstaje pytanie, od jakich czynników zależy wysokość przyznanych alimentów. 

500 plus a alimenty w praktyce — czy wpływa na wysokość?

Nie ma z góry ustalonej stawki czy taryfy, jaką powinien kierować się sąd, ustalając wysokość świadczenia alimentacyjnego. Są sprawy, w których sąd może przyznać kwotę kilkuset złotych, ale coraz częściej można spotkać wyroki zasądzające kwotę kilku tysięcy złotych miesięcznie. 

Zgodnie z przepisami wysokość alimentów jest kształtowana poprzez konieczność zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeby dziecka. W praktyce sądowej uznaje się, że jest to koszt wyżywienia zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, stosownej do wieku odzież, środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, czyli leki, suplementy diety, czy wydatki związane z edukacją. Oznacza to, że czynniki, jakie kształtują wysokość alimentów, można podzielić na potrzeby w zakresie utrzymania, a więc  wyżywienia, ubrania czy koszty ponoszone w związku z eksploatacją mieszkania oraz w zakresie wychowania, na które składają się koszty odpowiedniego wykształcenia, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, tj. zajęcia pozalekcyjne, korepetycje, pomoce naukowe, komputer.

Drugim z czynników kształtujących wysokość świadczeń alimentacyjnych są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (najczęściej jednego z rodziców). To właśnie te możliwości  wyznaczają górną granicę zasądzanych alimentów. Należy jednak podkreślić, iż możliwości zarobkowe nie mogą być utożsamiane z faktycznie osiąganymi dochodami przez rodzica. Przy ocenie tych możliwości brane są pod uwagę takie czynniki, jak wykształcenie,  zawód, stan zdrowia, a więc sąd często ocenia, jakie dana osoba może osiągnąć dochody przy posiadanych kwalifikacjach, a nie ile faktycznie zarabia. 

Czy 500 plus ma wpływ na wysokość alimentów?

Niejednokrotnie osoba pozwana o alimenty podnosi argument, że skoro rodzic, przy którym dziecko pozostaje, pobiera świadczenie określane potocznie jako 500 plus, a więc świadczenie wychowawcze, to alimenty powinny zostać obniżone. Osoby te uzasadniają, że skoro pieniądze mają być przeznaczone na potrzeby dziecka, rodzic powinien być przynajmniej częściowo zwolniony z obowiązku płacenia na dziecko.  A jak naprawdę wygląda sytuacja 500 plus a alimenty?

Należy jednak podkreślić, iż świadczenie wychowawcze nie wpływa na wysokość zasądzonych alimentów. Wobec tego rodzic zobowiązany do łożenia na utrzymanie dziecka nie może liczyć na obniżenie ciążącego na nim obowiązku tylko dlatego, że na dziecko przyznane jest świadczenie wychowawcze. 

Ustawodawca wprost wykluczył wpływ takiego świadczenia na wysokość alimentów. Celem wprowadzenie świadczenia 500 plus było finansowe wsparcie osób wychowujących dzieci. Poprzez przyznanie takiego świadczenia ma nastąpić poprawa sytuacji materialnej osób wychowujących dzieci, a więc pieniądze te powinny być przeznaczone na potrzeby dziecka, jego rozwój czy zainteresowania. Dlatego też zasiłek nie może wpływać na zakres obowiązku alimentacyjnego. Jest to pomoc przyznana dla dziecka, a nie dla rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, dlatego powinna być wykorzystana na wydatki związane z rozwojem czy edukacją dziecka, a nie jako pomoc osobom zobowiązanym do alimentów. Sytuacja, w której 500 plus stanowiłoby podstawę do obniżenia alimentów, prowadziłoby do przerzucenia ciężaru finansowego związanego z wychowywaniem dzieci z rodziców na państwo

Reasumując, otrzymywanie na dziecko kwoty 500 zł nie zwalnia żadnego z rodziców od uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka, ani nie wpływa na obniżenie zasądzonych alimentów. Należy pamiętać, że żądanie obniżenia alimentów oparte wyłącznie na argumentacji, iż drugi rodzic pobiera świadczenie 500 plus w praktyce, nie może być uwzględnione przez sąd.

Jeżeli czeka Cię rozprawa o alimenty, sprawdź, jak się ubrać do sądu. Co prawda, nie jest to wyznacznik, ale warto wiedzieć, jaki powinien być strój na rozprawę, aby zrobić dobre wrażenie.

czy 500 plus wpływa na wysokość alimentów
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *