Categories Bez kategorii

Co to jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić?

Niektóre sytuacje w życiu sprawiają, że zaciągnięte zobowiązania prowadzą do bankructwa. Wtedy warto ogłosić upadłość konsumencką dla osób nieprowadzących działalności. Co to jest i jak ogłosić

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to bankructwo osoby fizycznej, nieprowadzącej  działalności prawa, a która stała się niewypłacalna. Ogłaszana jest na mocy postanowienia sądowego. Dla samego zdłużenia niesie to sporo korzyści. Pozwala na oddłużenie wszelkich zobowiązań bankruta, takich jak:

  • zawieszenie postępować windykacyjnych,
  • zawieszenie postępowań egzekucyjnych,
  • zawieszenie postępować sądowych,
  • wstrzymanie naliczania odsetek od wierzytelności.

Upadłość konsumencka – czy to dobry sposób na niewypłacalność?

Istnieją w życiu różne sytuacje, które niosą za siebie szereg kłopotów finansowych. Jedne z nich wiążą się z zaciągnięciem zadłużenia i braku środków na ich spłatę. I choć wydawać by się mogło, że jest to bariera do przejścia, to często wiąże się z bankructwem. Często nie jest to niedbalstwo, ale sytuacje nieumyślne. W takiej sytuacji niewypłacalności, warto ogłosić bankructwo osoby fizycznej. Aby to zrobić należy udać się do kancelarii prawników, który mają doświadczenie w prowadzeniu spraw o upadłości konsumencie. W sądzie nalezy złożyć wymagane dokumenty oraz wniosek o upadłość konsumencka, który musi być prawidłowo wypełniony. Zawiera on m.in.:

  • spis wierzycieli,
  • aktualny posiadanego majątku,
  • potwierdzoną stosowną dokumentacja

 

1 comment

Świat Pani Domu - Ola says:

Trudny temat ale myślę, że dla osób w potrzebie do ogarnięcia – z pomocą specjalistów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *