Categories Bez kategorii

FUNDUSZE UNIJNE

Wiele osób myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Samo założenie i sprawia żadnego problemu. Problem stanowią jednakże pieniądze na rozpoczęcie tej działalności. Nie każdy ma oszczędności. Dlatego warto sięgnąć o pomoc w postaci różnych dofinansowań oraz funduszy.

Co to są fundusze unijne?
Fundusze unijne to nic innego jak środki finansowe wykorzystane w celu wspierania, a także restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Część środków z tych funduszy przeznaczana jest na realizację programów operacyjnych

Dla kogo?
Wsparcie obejmuje z mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa Dotacje na nie są przewidziane w Programach Regionalnych poszczególnych województw oraz w Programie Inteligentnego Rozwoju oraz Polska Wschodnia

Wniosek o dotację:
Jeśli nie czujesz się na siłach, aby przygotować wniosek o dotację, skorzystać z fachowej pomocy. Istnieje wiele firm, które pmagają uzyskiwać fundusze z programów dotacyjnych. Analizują Twoje potrzeby, a następnie weryfikują, zbierają, opracowują i przygotowują dokumenty do zawarcia umowy o dotację.

RPO
RPO to dokument planistyczny, w którym są określone obszary, czasami szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują czy tez mają zamiar podjąć w celu wspierania rozwoju województwa lub regionu. Dokument ma charakter operacyjny, a podstawę dla jego funkcjonowania stanowi ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która została uchwalona 6 grudnia 2006. RPO jest tworzony na kilka lat.Obcnie mamy RPO 2014-2020, gdzie realizowanych jest 16 programów operacyjnych, w tym jeden przejściowy dla wojwództwa mazowieckiego.

1 comment

Ania says:

Dobrze wiedzieć 🙂 Cenne informacje.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *