Privace policy

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystania plików cookies w ramach strony internetowej https://www.niedoskonala-mama.pl

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Sandra Kozłowska
 2. Strona internetowa  – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.sandicious.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej

2.Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie takich jak  dodanie komentarza.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Użytkownik mógł dodać komentarz.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: sandicious.blog@gmail.com
 7. Użytkownikowi przysługują prawa do:

– wglądu do swoich danych osobowych

– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienie skargi do PUODO w Warszawie.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: hostingodawcy (google).

3.Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, telefonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies YouTube, cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych, cookies narzędzia do powiadomień typu push.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownika.

4.Serwer

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera przechowywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5.Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące Technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:

 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
 2. Kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk strony.