Categories Bez kategorii

Szkolenie przeciwpożarowe – co warto wiedzieć?

Szkolenie przeciwpożarowe jest jednym z obowiązków, spoczywających na wszystkich pracodawcach. Nie można bagatelizować tematu, ponieważ tu chodzi o bezpieczeństwo. Co musisz wiedzieć o szkoleniu ppoż?

szkolenie przeciwpożarowe

Co to jest szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenie przeciwpożarowe obejmuje zasady przeciwpożarowe, spisane w dokumencie. Regulują one działanie wielu firm. Co ważne, szkolenie ppoż. w Polsce jest obowiązkiem każdego pracodawcy i to on musi je zorganizować. Wynika to z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040). Ustawa zobowiązuje pracodawcę do informowania pracowników m.in. o:

 • zagrożeniach dla zdrowia oraz życia występujących w zakładzie pracy,
 • zasadach postępowania w przypadku awarii, a także innych sytuacji, które zagrażają zdrowiu i życiu pracowników,
 • działaniach, które mają na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie przedmiotowych zagrożeń.

Pracodawca ma również obowiązek wyznaczenia osób, które mają być odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji w zakładzie.

Podczas szkolenia ppoż. pracownicy uczą się:

 • jak zachować się w razie pożaru,
 • gdzie znajdują się ścieżki ewakuacyjne,
 • kiedy należy wezwać pomoc.

Choć wydawać by się mogło, że są to dość proste rzeczy do nauki i nawyki, to niestety nadal istnieją firmy, które bagatelizują kwestię bezpieczeństwa PPOŻ. To z kolei sprawia, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, szkody mogą być naprawdę poważne. Co ważne, szkolenie powinien zorganizować specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej, ale przeprowadzić je może inspektor ppoż. W praktyce oznacza to, że osoby, które są po specjalistycznych kursach, mogą je prowadzić, bo mają odpowiednią wiedzę.

Szkolenie przeciwpożarowe można wykonać stacjonarnie, a także online, co oferuje m.in. https://www.nofire.pl/uslugi-ppoz/szkolenia-przeciwpozarowe . E-learning to bardzo wygodna opcja, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Jak wygląda organizacja szkolenia przeciwpożarowego?

Warto zacząć od tego, że wiele osób popełnia ogromne błędy w sytuacji kryzysowej, do których zalicza się:

 • nieodpowiednia reakcja na pożar,
 • brak odpowiednich umiejętności ostrzegania o wystąpieniu pożaru,
 • brak podjęcia próby użycia sprzętu gaśniczego,
 • nieodpowiednie użycie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • brak wiedzy na temat urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się w obiekcie,
 • brak znajomości zasad ewakuacji i dróg ewakuacyjnych.
 • brak dyscypliny w miejscu zbiórki do ewakuacji,
 • niestosowanie się do komunikatów alarmowych.

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu wyeliminować powyższe błędy i nauczyć pracowników prawidłowego zachowania w razie pożaru.

Szkolenie przeciwpożarowe obejmuje zagadnienia związane z:

 • bezpieczeństwem pożarowym, zagrożeniami oraz rozwojem pożaru,
 • grupami pożarów,
 • charakterystyką podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • charakterystyka zagrożeń występujących w danym zakładzie,
 • wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, a także techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *